Modri horizonti i njihovi čuvari

199.00 kn

Modri horizonti i njihovi čuvari pomoći će u trenutcima kada se ”traži prava riječ”. Na tome smo dugo radili. Knjiga je namijenjena ne samo djeci, već i roditeljima i komunikaciji koju svijet riječi, slike i glazbe može započeti sa neslućenom lakoćom. Više o cijelom projektu i knjizi na https://www.modrihorizonti.com